Általános Biztosítási Feltételek

ÁBF – Hatályos 2014.01.01-től

A biztosítási szerződés megkötésével a Szerződő fél jelen Általános Biztosítási Feltételeket, valamint a választott biztosítási termékhez tartozó Kiegészítő Biztosítási Feltételeket elfogadja és azokkal egyetért. A biztosítási szerződésre a magyar jog az irányadó, az abból fakadó esetleges vitákra hatáskörtől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság vagy a Tatabányai Törvényszék illetékes.

FIGYELEM! Minden esetben a választott biztosítási terméknek megfelelő általános és kiegészítő biztosítási feltételek érvényesek.
A Biztosító legfontosabb adatai:

Név: Vienna Life Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Székhely: 1138 Budapest, Váci út 135–139.
Levelezési cím: 1441 Budapest, Pf. 428
Honlap: www.viennalife.hu
E-mail: info@viennalife.hu
Jogi formája: Zártkörűen működő részvénytársaság
Cégjegyzékszám: 01-10-043077 (bejegyezte a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság)

A 0–24 órán keresztül elérhető kárbejelentő és információs szolgálat telefonszámát a Biztosító honlapján közzéteszi.

pdf  Általános biztosítási feltételek letöltése

pdf  Sztornó biztosítás feltételek letöltése

pdf  Világjáró szórólap letöltése